APO News and Announcements

Pagbisitia ng Bagong Maunlad na Pilipinas Movement (BMPM) sa Nueva Ecija

Posted by Homegrown Organics on

Pagbisitia ng Bagong Maunlad na Pilipinas Movement (BMPM) sa Nueva Ecija

Ang BMPM ay organisasyong kaalyado ng APO. Nagtungo ang BMPM sa Nueva Ecija upang kausapin ang mga magsasaka at alamin ang kalagayan ng ani nila. Layunin ng BMPM na tulungan itaas ang kita ng magsasaka.

Read more →


Pakikipagpulong ng APO at Urban Poor

Posted by Homegrown Organics on

Pakikipagpulong ng APO at Urban Poor

Nagkaroon ng pagpupulong ang APO at ang grupohan ng urban poor upang talakayin ang mga usapin hinggil sa pabahay, at iba pa.

Read more →


APO National Committee and APO Region VII

Posted by Homegrown Organics on

APO National Committee and APO Region VII

Ang APO National Committee at APO Region VII ay nagsagawa ng pagtitipon, site tour at pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan ng Cebu at Toledo

Read more →