Pagbisitia ng Bagong Maunlad na Pilipinas Movement (BMPM) sa Nueva Ecija

Posted by Homegrown Organics on

Ang BMPM ay organisasyong kaalyado ng APO. Nagtungo ang BMPM sa Nueva Ecija upang kausapin ang mga magsasaka at alamin ang kalagayan ng ani nila. Layunin ng BMPM na tulungan itaas ang kita ng magsasaka.