Welcome to the BMPM Online Store Orientation

Posted by Homegrown Organics on

Ang BMPM Online Coop Store ay Livelihood Program ng Bagong Maunlad na Pilipinas Agriculture Cooperative, kasama ang Homegrown, upang mabigyan ng simple at mabilis na pagkakakitaan ang mga miyembro ng BMPM.