BMPM Orientation 2

Ano ang Online Store?

Posted by Homegrown Organics on

Ano ang Online Store?

 Ito ay paraan ng pagtitinda ng mga produkto sa internet  Pwede mong gamitin ang laptop, desktop, tablet o smartphone Kahit sino na nasa delivery area ay pwedeng bumili

Read more →