Ano Ang Kandahan ng BMPM Online Coop Store

Posted by Homegrown Organics on

    Zero Capital : Hindi Kailangan ng Kapital
Hindi Kailangan bumili ng sarili mong imbertaryo 
    or paninda
    Kikita sa pag post lang sa Facebook, Instagram, TikTok atbp, at Pagpadala ng Link ng Online Store mo sa iyong mga kakilala