Paano ako Kikita sa Online Store?

Posted by Homegrown Organics on

Kumita ng 3 Pesos kada item na inorder 

(Example: Isang order ng Lanzones = P3, Tatlong order ng Lanzones = P9)

Gamit ang Sample order

  • 1x Banana = P3
  • 1x Puto = P3
  • 4x Fuji Apple = P12
  • 1x Kutsinta = P3
  • 2x Frozen Mango = P6

Total Kita Mo ay P27

*Walang Kapital, Walang puhunan