Kung kayo ay miyembro, organisadong samahan ng empleyado, magsasaka, mangingisda, atbp, at may kailangan iparating sa APO, ilagay lang ang impormasyon san baba at may ko-kontact sa inyo mula sa aming secretariat

Buong Pangalan

Phone:

Email:

Organisasyon at inyong Mensahe:

News and Announcements!

Pagbisitia ng Bagong Maunlad na Pilipinas Movement (BMPM) sa Nueva Ecija
Ang BMPM ay organisasyong kaalyado ng APO. Nagtungo ang BMPM sa Nueva Ecija upang kausapin ang mga magsasaka at alamin ang kalagayan ng ani nila. Layunin ng BMPM na tulungan itaas ang kita ng magsasaka.
Pakikipagpulong ng APO at Urban Poor
Nagkaroon ng pagpupulong ang APO at ang grupohan ng urban poor upang talakayin ang mga usapin hinggil sa pabahay, at iba pa.
APO National Committee and APO Region VII
Ang APO National Committee at APO Region VII ay nagsagawa ng pagtitipon, site tour at pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan ng Cebu at Toledo
 • Workers and Farmers Assistance

  Asssit in the organization, organization development of workers, farmers and fisherfolk


  Assistance to different agencies and private institutions

 • Institute for Developmental Studies

  Education and Training


  Consulting and Support services


  ECC filing and other activities

 • Project Proposal and Feasibility Support

  Develop project porposals and create feasibility studies for workers, farmers, fisherfolk and other grassroots organizations

Alliance of Progressive Organizations. 2022