The Online Community Pantry

Tulong sa ating mga kababayan sa panahon ng pagsubok. Ang Online Community Pantry ay para sa lahat. Kumuha ng ayon sa kailangan at magbigay ng ayon sa kakayahan. Ang mga napili ninyo ay dadalhin derecho sa bahay ninyo.

Delivery Coverage

Ang community pantry ay naghahatid sa mga lungsod ng: Pasig, Mandaluyong, Taguig

Online community pantry tulong sa pangangailangan at kalusugan

Kasabay ng pagkain at mga pang araw araw na kailangan, dapat ding alagaan ang kalusugan. Sa pamamagitan ng Online Community Pantry, maari na pumili at kumuha ng mga pangangailangan sa pamamagitan ng celphone. Ang mga napili ninyo na produkto ay dadalhin sa inyong bahay derecho. Ito ay para masigurado ang health protocols, at maiwasan ang pagkahapo habang natutugunan ang pangangailangan sa pandemya  


Proceso ng pagpili at pag-deliver

1) Mamili sa listahan ng mga libreng produkto sa ibaba. Kumuha lamang ayon sa pangangailangan para madami makinabang.


2) Mag-checkout at ilagay ang pangalan/address


3) May tatawag sa inyo upang siguraduhin ang araw at oras ng pag-deliver


Kumuha ayon sa kailangan

Para mas madaming mabigyan, hanggang isang supot lang kada delivery address. Maaring may mga pinili kayo na hindi maisasama. Pwede ninyo sa amin sabihin kung kailangang-kailangan ang isang produkto para masigurado na maisama sa paghatid sa inyo

For donations and contributions

For donations and contributions, please contact:

09479570994

or email us

myhomegrownorganic@gmail.com

Mga Tanong at Sagot

1) Sino ang pwedeng magpa-deliver?

Lahat ng may pangangailangan ay maaaring kumuha and magpadeliver. Tayo ay mayroong no-judgement policy. 


2) Ilang produkto ang pwedeng kunin?

Sa kasalukuyan, hanggang sampung items lang ang pwedeng ipa-deliver. Ito ay para mas marami tayong matulungan


3) Gaano katagal bago ma-deliver?

Mga dalawa hanggang tatlong araw matapos umorder


4) Ilan beses pwede magpa-deliver?

Kaihit ilang beses. Maari lamang umorder paka-deliver ng mga produkto.


5) Saang Lugar pwede magpa-deliver?

Sa kalukuyan maari magpadeliver sa Pasig, Mandaluyong at Taguig


5) May iba pa bang dapat tandaan?

Hindi maaring ibenta o gamitin sa kahit na anong illegal na gawain ang mga produkto na dineliver. Ang kondisyon din ng mga produkto ay ayon sa kung ano ang ibinigay ng mga donor. 


*Nirereserba ng Online Community Pantry ang karapatan nito na hindi ituloy ang delivery ng kahit anong order.